Tjänster

Våra mest populära tjänster


Vi erbjuder en mängd av olika tjänster inom ekonomi, tillsammans med dig skräddarsyr vi en anpassad lösning som är lönsam för båda parter. Som kund kan du därför få precis den hjälpen du efterfrågar, du kan välja hela paketet eller endast enstaka tjänster.


Bokföring

Låt oss avlasta dig så du kan utveckla ditt företag. Våra bokföringstjänster är prisvärda och inkluderar allt du behöver.


Få hjälp med bokföring

Vill man växa som företagare är det viktigt att man fokuserar på sin kärnverksamhet. I nästan alla fall är bokföringen inte en del av detta. Överlåt därför din bokföring till oss på Simsons Redovisningsbyrå istället. Med vår erfarenhet och expertis kan du vara säker på att bokföringen kommer bli utförd på ett korrekt sätt men också till ett av Stockholms bästa priser. Vi erbjuder ett baspaket med allting du behöver, i paketet ingår följande tjänster:

 • Löpande bokföring
 • Kund- och leverantörfakturor
 • Lönehantering
 • Hantering av inventarier
 • Moms & skattedeklarationer
 • Betalningar & avstämningar
 • Månadsbokslut

Som kund hos oss behöver du aldrig känna dig tvingad att betala för en tjänst du inte behöver. Därför har du full möjlighet att själv välja vad som skall ingå i ditt paket. Känner du till exempel att du vill sköta faktureringen själv går det givetvis utmärkt. Vi vill styrka att vi jobbar med kunden för att tillsammans ta fram en skräddarsydd lösning.

För dig med eget företag

Vill du komma igång med att effektivisera din verksamhet? Tveka då inte till att svänga förbi vårt kontor mitt i Stockholm eller Haninge så kan vi boka ett snabbt möte med vår bokföringskonsult som berättar mer om våra tjänster och hur vi ska hjälpa dig.


Få hjälp med bokslutet

Behöver du hjälp med att upprätta ett bokslut? Då har du hittat rätt, vi hjälper dig med bokslutet till Stockholms bästa priser.


Avsluta räkenskapsåret på korrekt sätt

Alla företag är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska skickas in till Bolagsverket som en offentlig handling. Det som avgör hur ett företag ska avsluta den löpande bokföringen är den företagsform som verksamheten bedrivs i, men även företagets storlek spelar in.

Ett årsbokslut ska visa hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång. I årsredovisningslagen (1995:1554) är det noga reglerat hur ett årsbokslut och en årsredovisning ska upprättas.


Att förbereda inför bokslutet

Om du i god tid förbereder inför bokslutet underlättas arbetet med att upprätta bokslutet betydligt, och dessutom kan obehagliga överraskningar undvikas. Har du regelbundet under året tagit fram periodrapporter med periodiseringar, innebär det att du redan innan bokslutet fått en uppfattning om vilket årsresultat du kan förvänta dig.

Förberedelsen inför bokslutet innebär också att inventera eventuellt varulager, samt att se till att intäkter och kostnader redovisas på rätt sida av balansdagen. Det görs exempelvis genom att fakturera kunder för levererade varor och att själv se till att betala de skulder som du är skyldig dina leverantörer.

Redovisning

Med hjälp av vår redovisning kan vi få fram information och analysera lönsamheten i företaget.


Redovisning har aldrig varit lättare

När allting är bokfört och avstämt går vi vidare till nästa steg. Tack vare bokföringen kan vi få fram ett månatligt resultat samt balansräkning. Som kund hos oss får du ta del av våra rapporter varje månad. Vi bokar ett personligt möte där vi tillsammans går igenom och utvärderar resultaten för den angivna perioden.

Något vi är stolta att kunna erbjuda våra kunder är även en lite mer detaljerad redovisning. Då delar vi upp redovisningen så du lättare kan se vad som är lönsamt. Några exempel på detta är att vi delar upp den efter ort, personer, affärsområden, produkter med mera.

Vi har även andra tjänster inom redovisning:

 • Nyckeltal
 • Budget & likviditetsplanering
 • K2/k3
 • Årsbokslut & årsredovisning
 • Uppföljning

Rådgivning

Svårt att förstå varför du inte går med vinst? Vår rådgivning leder dig tillbaka på rätt spår.


Hjälp när du behöver det

Ibland behöver man ett par extra ögon som kan se saker och ting från ett annat perspektiv. Som egenföretagare är det inte alltid lätt att hitta problemen i sitt företag. Vi hjälper dig att gå igenom hela verksamheten steg för steg för att hitta potentiella brister. I många fall handlar det om att avsluta tjänster man inte riktigt behöver, i andra fall kanske man behöver ändra om hela sitt prissystem. Tillsammans går vi igenom dina intäkter och kostnader för att sedan erbjuda rådgivning på vad som kan förbättras.

Vi står även till tjänst om du ska köpa eller sälja ett företag. Vid företagsköp analyserar vi företaget du planerar på att köpa och djupdyker i siffrorna för att hitta eventuella problem.

Copyright © All Rights Reserved| created by Sokotra teknik